Βραχοπροστασία στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης Πρέβεζας.

Η εταιρία μας ανέλαβε την διεκπεραίωση του έργου βραχοπροστασίας στο αρχαίο θέατρο Κασσώπης στο νομό Πρέβεζας με ανάδοχο του έργου την ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ AE . Σκοπός  μας η τοποθέτηση  βραχοπαγίδων ανάσχεσης  βράχων 3.000 KJ ΚΑΙ 1.000 KJ της εταιρίας GEOBRUGG. Οι εργασίες  ξεκίνησαν με την τοπική αφαίρεση της δασοκάλυψης,  συνεχίστηκαν με την διάτρηση και ενεμάτωση οπών για τα αγκύρια και τις αντηρίδες των φραχτών  και ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση των ορθοστατών των βραχοπαγίδων μετά από την άψογη συνεργασία της UPWORKS  με τους Ιταλούς πιλότους της ROTORS.